AssiDoman Packaging

Drukuj Email

Kappa Expac Konin

Warszawa, 17 lipca 2002


REFERENCJE


W latach 1998-1999 Pani Ewa Lachert Stryjkowska współpracowała z AssiDoman Packaging Polska (obecnie Kappa Expac Konin) przy realizacji projektu wielobranżowego Fabryki Tektury Falistej i Opakowań z Tektury Falistej w Modle Królewskiej koło Konina, woj. wielkopolskie.

AssiDoman-Packaging---referencje
AssiDoman Packaging - referencje

Współpraca z Panią Ewą rozpoczęła się jeszcze na etapie poszukiwań terenu pod planowaną inwestycję i obejmowała, poza współpracą przy tworzeniu projektu, wszelkie rozmowy, uzgodnienia na etapie przedprojektowym.

W dalszej fazie do jej zadań należało opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereniu, wystąpienie o tą decyzję, dostosowanie i skoordynowanie tłumaczeń dokumentacji technicznej opracowanej przez holenderskie biuro projektów do wymagań polskiego Prawa Budowlanego a następnie uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń.

W trakcie realizacji inwestycji Pani Ewa Lachert Stryjkowska prowadziła nadzór autorski połączony z koordynacją działań projektowych i doradztwem dotyczącym wystroju wnętrz części biurowej.

Panią Ewę Lachert Stryjkowską oceniamy jako osobę kontaktową, posiadającą zarówno dużą wiedzę techniczną, znajomość zagadnień Prawa Budowlanego jak również o wysokim wyczuciu estetycznym. Jest to osoba odpowiedzialna, flexible i dyspozycyjna.

Biorąc powyższe pod uwagę możemy, z całą odpowiedzialnością rekomendować Panią Ewę innym inwestorom.


mgr inż. Michał Rybicki
Plant Manager
 
« poprzedni artykuł
Order software online buy MAC software Buy Vertu Phones